Video hài: Nobita đi thi đại học

23/4/2012 10:46

Hãy xem anh chàng nổi tiếng hậu đậu này đi thi đại học như thế nào?

Theo: Youtube