Video hài: Nobita đi thi đại học

Thứ hai, 23/04/2012 10:45

Hãy xem anh chàng nổi tiếng hậu đậu này đi thi đại học như thế nào?

Theo: Youtube