Trường: ĐH Bách khoa TPHCM
Xem tỷ lệ chọi năm khác
ĐH Bách khoa TPHCM Mã: QSB
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT)
1 Toàn trường 3850 15.144 1/3.93