Trường: ĐH Bách khoa TPHCM
ĐH Bách khoa TPHCM Mã: QSB
STT Mã ngành Tên ngành Nội dung
60 Toàn trường Toàn trường Thong Tin Tuyen Sinh truong QSB nam 2014 : So ho so: 10553 - Chi tiêu: 3850 - Ty le Choi: 1/2.74